Montageinstructies

Verwijder het deksel boven uw stookolietank zodanig dat de vulpijp vrij komt.
Installatievoorwaarde : de vulpijp (hiernaast in het zwart)  moet een vrije hoogte van minstens 10 cm hebben.

 

Neem het gele beveiligingsstuk. Schroef de gele onderdelen los. 

 

Bevestig de 2 gele onderdelen rond de vulpijp, steek de twee bouten door de twee gaten en draai hierop telkens een moer tot deze vast zitten.

Het gele stuk is nu rond de vulpijp maar kan nog ronddraaien. Hou dit stuk, dat nog kan zakken, zo hoog mogelijk tegen de bronzen kraag van de vuldop. 

 

Neem het rode kopstuk en schuif dit over het net geplaatste gele onderdeel. 

 

Laat het zakken tot de gaten van het gele onderdeel en deze van het rode samenvallen. 

Neem het bijgeleverde slot en schuif de beugel door de 4 gaten. Draai nu de sleutel om zodat het hangslot gesloten is. Verwijder de sleutel.

Uw stookolietank is nu volledig beveiligd tegen stookoliediefstal! 

Menu